петак, 08. јул 2016.

O ПPОЛЕТКУЛТУ

Пролетерска култура за пролетерске масе


Едиција Пролеткулт је едукативно-информациони издавачки пројекат, који се спроводи под покровитељством Нове комунистичке партије Југославије (НКПЈ).

Циљ Пролеткулта је објављивање револуционарних и других прогресивних публикација. На тај начин Пролеткулт жели да промовише вредности комунистичког, радничког и антифашистичког покрета као и да чува тековине Народно-ослободилачке партизанске борбе и социјалистичке револуције извојеване у Другом светском рату на простору Југославије. У том смислу Пролеткулт наступа под својом девизом „Пролетерска култура за пролетерске масе“.

Зарад едукације и информисања мислећих правдољубивих људи на простору наше социјалистичке домовине Југославије, коју је разбио западни империјализам уз помоћ домаће пете колоне, Пролеткулт објављује издања класика научног социјализма али и свих других комунистичких и прогресивних аутора који заступају идеје правде, једнакости и солидарности које се могу остварити једино изградњом социјализма и комунистичке перспективе. У том смислу Пролеткулт промовише револуционарни, комунистички, марксистичко-лењинистички, антиимперијалистички, антифашистички, социјалистичко-патриотски, про-југословенски и раднички публицистички опус у коме су подједнако заступљена како научна тако и уметничка књижевна дела. Прво издање Пролеткулта, „Интервју са Стаљином“ који је водио чувени британски писац Х.Џ. Велс објављено је у децембру 2012. године. Седиште Пролеткулта је у Београду.

У оквиру публицистичког деловања Пролеткулта, обједињено је и издавање листова „Нови комунист“ и „Гласник СКОЈ-а“.

„Нови комунист“ је орган Централног комитета Нове комунистичке партије Југославије (НКПЈ). У складу са Лењиновом дефиницијом шта представља комунистички лист, „Нови комунист“ је не само масовни информатор већ и масовни пропагатор и агитатор комунистичких идеја. Први број „Новог комуниста“ изашао је у марту 1997. године а први главни уредник листа био је Александар Јовановић. Редакција листа је у Београду.

„Гласник СКОЈ-а“, је орган Централног комитета Савеза комунистичке омладине Југославије (СКОЈ). „Гласник СКОЈ-а“ је масовни информатор, агитатор и пропагатор омладинских револуционарних комунистичких идеја. Први главни уредник листа био је Иван Павловић, а прво издање „Гласника“ је изашло у децембру 1998. године. Редакција „Гласника СКОЈ-а“ је у Београду.

Нема коментара:

Постави коментар